SSD

Showing all 13 results

דיסק קשיח SSD

דיסק קשיח SSD שפירושו הוא Solid State Drive הוא אמצעי אחסון מידע.

מטרתו הוא להחליף את הדיסק הקשיח הקלאסי HDD. מהירותם של כונני ה SSD נובעת מכך שהם אינם מכילים חלקים אנלוגיים

כך שהגישה אליהם קצרה יותר. צריכת החשמל שלהם נמוכה ולכן הביצועים שלהם גבוהים במיוחד.

המשקל שלהם הוא די זניח והפעולה השקטה שלהם מכיוון שהם ללא חלקים נעים.

ה SSD מדמה HDD באמצעות מנגנון וירטואליזציה ממוחשב המותקן על הבקר שלו.

היתרון של כונני SSD הוא מהירות הקריאה והכתיבה הגבוהים במיוחד מכונן מגנטי רגיל.

יתרונות נוספים לדיסק קשיח SSD:

  • צריכת הספק נמוכה יותר וכתוצאה מכך פיזור חום נמוך יותר.
  • עמידות טובה בזעזועים וטלטולים.
  • פעילות שקטה

החיסרון אולי היחיד של דיסק קשיח SSD הוא המחיר הגבוה ביחס לכונן קשיח HDD מגנטי וקלאסי.